Gdzie jest obowiązek stosowania DSO?

Gdzie jest obowiązek stosowania DSO?

Nowoczesne budynki są wyposażone w szereg rozwiązań, które zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom lub użytkownikom. Jednym z większych zagrożeń, które mogą ich dotyczyć, są pożary. Właśnie dla tego wiele z nich musi być wyposażonych w dźwiękowy system ostrzegawczy, czyli DSO.  Jak dokładnie działa DSO i w jakich budynkach musi się znaleźć?

Jak działa dźwiękowy system ostrzegawczy?

Wiele nowoczesnych budynków musi być wyposażone w instalacje, które zapewniają bezpieczeństwo pracownikom albo mieszkańcom. Jest to między innymi kontrola dostępu, monitoring wizyjny czy omawiany dźwiękowy system ostrzegawczy. Dzięki DSO można szybko przekazać informację o zagrożeniu pożarowym. Jest to niezwykle ważne dla zapewnienia sprawnej ewakuacji osób, które pozostają w niebezpiecznym obszarze budynku. Dźwiękowy system ostrzegawczy działa w taki sposób, że w razie zagrożenia pożarowego czy innej sytuacji, w której niezbędna jest ewakuacja, odtwarza stosowne komunikaty.

W jakich budynkach musi być zainstalowany dźwiękowy system ostrzegawczy?

Obowiązek instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego został uregulowany prawnie. Stanowi o nim Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Sposób montażu i użytkowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego został z kolei określony w normie branżowej PN-EN 60840 „Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze”. Stosowanie DSO jest wymagane w:

  • budynkach handlowych i wystawowych (jednokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 8000 m2 i wielokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 5000 m2),
  • kinach i teatrach (w których liczba miejsc przekracza 600),
  • dworcach i portach (na których może przebywać więcej niż 500 osób),
  • stacjach metra,
  • stacjach kolei podziemnych,
  • budynkach zamieszkania zbiorowego (w których liczba miejsc noclegowych przekracza 200),
  • salach widowiskowych i sportowych (liczba miejsc musi przekraczać 1500),
  • szpitalach i sanatoriach (w których liczba łóżek przekracza 200),
  • wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej.
Gdzie jest obowiązek stosowania DSO?