Jak działają systemy oddymiania?

Jak działają systemy oddymiania?

Najważniejszym zadaniem systemów oddymiania jest usuwanie dymu, ciepła i innych produktów procesu spalania z budynków i tuneli. Systemy te mogą być zintegrowane z systemem zarządzania budynkiem, aby kontrolować oddymianie i zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożaru. O tym, w jaki sposób funkcjonują, przeczytasz w poniższym artykule.

Działanie systemów oddymiania

Podstawowe elementy systemu oddymiania to wentylatory, kanały powietrzne i otwory w ścianach budynku. Wentylatory zasysają powietrze z budynku i wypychają je na zewnątrz, jednocześnie ciągnąc dym i ciepło z pomieszczeń do kanałów powietrznych. Otwory w ścianach umożliwiają szybkie usuwanie dymu i innych gazów spalinowych na zewnątrz. W przypadku większych budynków, takich jak centra handlowe, hotele czy biurowce, stosuje się systemy oddymiania, które działają w sposób bardziej złożony. W takim przypadku, oddymianie jest kontrolowane przez system zarządzania budynkiem, który może rozpoznać źródło pożaru za pomocą czujników dymu i temperatury, a następnie aktywować odpowiedni wentylator, aby usunąć dym z obszarów zagrożonych pożarem.

Co jeszcze warto wiedzieć o systemach oddymiania?

Systemy oddymiania stosuje się np. w budynkach, tunelach, na parkingach czy samolotach. Jako dostawca systemów przeciwpożarowych z Ostrołęki przypominamy, że niektóre systemy oddymiania wyposażone są w dodatkowe elementy, takie jak przesłony oddzielające, które pozwalają na odseparowanie obszarów zagrożonych od pozostałych części budynku, dzięki czemu dym i ciepło nie przenikają do innych pomieszczeń. W tunelach systemy oddymiania często wykorzystują wiatraki, aby przeprowadzić przez niego dym, zanim zostanie on wypchnięty na zewnątrz. Warto także wiedzieć, że systemy oddymiania grawitacyjnego muszą mieć dwa niezależne źródła zasilania.

Jak działają systemy oddymiania?