Jak przyłączyć domową instalację elektryczną do sieci energetycznej?

Jak przyłączyć domową instalację elektryczną do sieci energetycznej?

Możemy zaryzykować stwierdzenie, że obecnie nie da się już żyć bez prądu. Poniekąd jesteśmy od niego uzależnieni, ponieważ większość rzeczy, które nas otaczają wymagają – chociaż czasowego – dostępu do energii elektrycznej. To, jak niezbędny jest nam w dzisiejszych czasach prąd, co jakiś czas pokazują awarie powodujące brak prądu przez dłuższy, czasem kilkudniowy okres. Oczywiste więc wydaje się to, że budując dom, jedną z pierwszych rzeczy, jakie robimy, jest zapewnienie sobie dostępu do prądu. Jednak jak w ogóle wygląda przyłączenie domowej instalacji elektrycznej do sieci energetycznej?

Przyłącze elektryczne, czyli połączenie domowej instalacji z siecią energetyczną

Mamy już zaprojektowaną i wykonaną domową instalację elektryczną. Co dalej? Zacznijmy od teorii, czyli od precyzyjnego określenia wszystkich elementów, dzięki którym domowa instalacja zostaje połączona z siecią energetyczną. Tutaj najważniejszą rolę odrywa przyłącze elektryczne. Czym ono jest? Przyłącze elektryczne to nic innego jak odcinek sieci zasilającej, który łączy linię elektroenergetyczną z instalacją elektryczną w budynku. W domach jednorodzinnych przyłącza wykonuje się na napięcie 400 V, czyli jako trójfazowe. Z czego składa się przyłącze?

  • Złącze – miejsce przyłączenia do instalacji odbiorczej w budynku. To tutaj umieszcza się bezpieczniki główne, a samo złącze przeważnie zamykane jest w specjalnej skrzynce przy ogrodzeniu albo na zewnętrznej ścianie domu.
  • Licznik energii elektrycznej – element sieci montowany zazwyczaj w skrzynce złącza.
  • Wewnętrzna linia zasilająca – specjalny przewód, który doprowadza prąd ze złącza do tablicy rozdzielczej.
  • Tablica rozdzielcza – inaczej rozdzielnia, czyli specjalna skrzynka, od której zaczyna się domowa instalacja elektryczna. W skrzynce tej montuje się wszystkie urządzenia zabezpieczające i kontrolujące domową instalacją elektryczną.

Formalności potrzebne do uzyskania przyłącza energetycznego

Teraz trochę o kwestiach formalnych. Jeśli chcemy przyłączyć się do sieci elektrycznej, musimy w najbliższym zakładzie energetycznym złożyć specjalny wniosek o wydanie warunków przyłączenia domu do sieci energetycznej. W takim wniosku określamy przewidywane zapotrzebowanie mocy, orientacyjne roczne zużycie energii i spodziewany termin rozpoczęcia jej poboru. Ważne, aby do takiego wniosku dołączyć również dokument potwierdzający własność działki oraz plan zabudowy na mapie lub szkic określający usytuowanie budynku względem istniejących sieci elektroenergetycznych i względem sąsiadów. Po złożeniu tych wszystkich wymaganych dokumentów warunki przyłączenia powinny być wydane bezpłatnie w terminie 14 dni.

Przyłącze elektryczne – rodzaje

W otrzymanych warunkach technicznych przyłączenia mamy zawarte takie informacje jak miejsce usytuowania złącza, licznika i wymaganych zabezpieczeń oraz określenie rodzaju przyłącza energetycznego. Tutaj mamy 2 możliwości, czyli przyłącze ziemne lub napowietrzne. Kiedyś stosowane przeważnie przyłącze energetyczne napowietrzne, jednakże z powodu mniejszego bezpieczeństwa raczej nie jest ono wybierane. Dzisiaj zazwyczaj wykorzystuje się kablowe przyłącze energii elektrycznej, czyli prąd zostaje doprowadzony do naszego domu za pomocą podziemnych kabli. Kable te muszą zostać poprowadzone tak, aby znajdowały się w odpowiednich odległościach od innych instalacji, między innymi gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej oraz teletechnicznej. Do tego przyłącze takie musi zostać wrysowane w mapę geodezyjną działki z zaznaczonymi wszystkimi instalacjami.

Podłączenie do sieci energetycznej

Ważne jest to, że aby rozpocząć budowę przyłącza, musimy podpisać z zakładem energetycznym umowę o przyłączenie. Dopiero po jej zawarciu elektryk z uprawnieniami wykonuje przyłącze. Kiedy jest ono już gotowe, zgłasza się je do zakładu energetycznego. Zakład ten odbiera przyłącze, wykonuje inwentaryzację powykonawczą, a właściciel podpisuje umowę na dostawę energii. Wtedy założony zostaje licznik i można zacząć korzystać z prądu.

Pamiętać należy także o tym, że po podłączeniu domowej instalacji elektrycznej do sieci energetycznej, wszystkie urządzenia między linią energetyczną a licznikiem są plombowane i dostęp do nich mają jedynie pracownicy rejonu energetycznego. Całe przyłącze energetyczne przechodzi także na własność rejonowego zakładu energetycznego i to wyłącznie przez niego jest konserwowane.

Jak przyłączyć domową instalację elektryczną do sieci energetycznej?