Jak zabezpieczyć budynek przed pożarem?

Jak zabezpieczyć budynek przed pożarem?

Ogień to dobrodziejstwo i podstawa naszej cywilizacji. Nigdy nie wolno zapominać, że jest to groźny żywioł, z którym lepiej nie igrać. Przede wszystkim powinniśmy chronić się przed jego niekontrolowanym pojawieniem i rozprzestrzenianiem. Naszą uwagę powinny zwrócić sposoby zabezpieczania budynków przed pożarem.

Technologia i sprawność instalacji

Ochrona przeciwpożarowa powinna być uwzględniona w trakcie budowania obiektów. Rynek budowlany oferuje materiały do montażu niepalnych izolacji, wydłużających czas rozprzestrzeniania się ognia. Przyczyną wielu pożarów bywają niesprawne instalacje. Zakładaniem instalacji gazowych i elektrycznych powinni zawsze zajmować się uprawnieni specjaliści. Pamiętać też trzeba o systematycznej kontroli przewodów oraz kominów wentylacyjnych. Zanim rozpocznie się sezon grzewczy sprawdzeniu należy poddać urządzenia odpowiedzialne za ogrzewanie budynków. Poziom bezpieczeństwa podnosi dostęp do atestowanej gaśnicy.

Pod ochroną czujników

Jednak mimo wszystkich działań prewencyjnych, z których nie wolno rezygnować, może dojść do wybuchu pożaru. Wówczas istotne jest jak najszybsze wykrycie go i zaalarmowanie wszystkich osób przebywających na terenie budynku do podjęcia ewakuacji. Taką funkcję spełnia system automatycznej sygnalizacji pożaru. Tworzy go specjalnie montowana instalacja, w której ważną rolę odgrywają czujniki dymu. Są to precyzyjne urządzenia, które wykrywają każdy rodzaj dymu. Detektor dzięki odpowiedniemu zasilaniu pracuje bez przerwy, a jakiekolwiek zakłócenie w parametrach świadczące o zagrożeniu pożarem jest sygnałem do wszczęcia alarmu. O niebezpieczeństwie powiadamiania otoczenie sygnalizacja dźwiękowa oraz optyczna. Jednocześnie do odpowiednich służb trafia komunikat o potrzebie podjęcia akcji przeciwpożarowej. System automatycznej sygnalizacji pożaru powinien stanowić podstawowe zabezpieczenie budynków przed pożarem. Dzięki własnemu zasilaniu jest niezawodny, a jego montaż – łatwy i niedrogi. Dlatego chroniąc przed pożarem budynek i ludzi w nim przebywających, skorzystajmy ze wszystkich dostępnych możliwości.

Jak zabezpieczyć budynek przed pożarem?