Rodzaje systemów alarmowych

Rodzaje systemów alarmowych

Jedną z podstawowych potrzeb jest poczucie bezpieczeństwa, powinniśmy więc dokładać starań, by nieprzewidziane zdarzenia nie osłabiły go. Warto stosować zasadę ograniczonego zaufania, aby chronić siebie, swoje zasoby, a przede wszystkim bliskich. Współczesna technologia służy nam w tym zakresie wsparciem, oferując systemy alarmowe.

Czym jest system alarmowy?

System alarmowy tworzą urządzenia, które zbierają z otoczenia dane, przekazują je kolejnym urządzeniom, a wreszcie łączą z urządzeniami odbiorczymi bądź nadawczymi. Układ urządzeń działa w obrębie własnej instalacji. Odpowiednio przygotowany i zaprogramowany system alarmowy pomoże kontrolować bezpieczeństwo obiektów oraz zachowanie przebywających w nich osób. Będzie stanowił dla intruzów barierę trudną do sforsowania. Jednocześnie my sami będziemy umieli z łatwością go obsługiwać.

Jakie są rodzaje systemów alarmowych?

Mówiąc o systemach alarmowych, warto zwrócić uwagę na:

  • Monitoring wizyjny – określany też systemem CCTV – umożliwia stałą obserwację oraz rejestrację sytuacji w wybranych miejscach. Istnieje możliwość archiwizowania danych.
  • System kontroli i rejestracji czasu pracy (KD i RCP) – monitoruje bądź ogranicza dostęp niektórych osób do pomieszczeń i obiektów. Ma zastosowanie w budynkach firmowych i publicznych.
  • System automatycznej sygnalizacji pożaru (SAP) – dzięki czujnikom natychmiast wykrywa pożar i alarmuje oraz powiadamia odpowiednie służby.
  • System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) – tworzą go układy czujników podczerwieni lub magnetycznych oraz centralki odbierającej i przetwarzającej informacje. W sytuacji zagrożenia uruchamia sygnalizację dźwiękowo-optyczną.

Pamiętajmy, że głównym zadaniem systemów alarmowych jest dbałość o nasze bezpieczeństwo. Należy zawsze powierzać ich instalacje wykwalifikowanym firmom o nienagannej reputacji. Powinniśmy otrzymać system najlepszej jakości, funkcjonalny i przyjazny w obsłudze. Profesjonalna firma zagwarantuje nam również opiekę i wsparcie techniczne po montażu systemu. Nie bójmy się zatroszczyć o spokój i bezpieczeństwo.

Rodzaje systemów alarmowych